Tag Archive

Tag Archives for " PDV tretman davanja reklamnog materijala "

PDV tretman davanja reklamnog materijala

PDV tretman davanja reklamnog materijala – brošura, kataloga, lifleta, flajera i drugih sličnih dobara Reklamnim materijalom smatraju se i brošure, katalozi, lifleti, flajeri i druga slična dobra, a ukupna vrednost reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti u poreskom periodu ne može biti veća od 0,25% ukupnog prometa poreskog obveznika u tom poreskom periodu (Mišljenje […]

Detaljnije...