Tag Archive

Tag Archives for " PDV PRILIKOM PRENOSA DELA ILI CELOKUPNE IMOVINE "

PDV PRILIKOM PRENOSA DELA ILI CELOKUPNE IMOVINE

Prilikom prenosa dela ili celokupne imovine prometom se smatra svako dobro koje se nalazi u sklopu te imovine bez obzira da li je prenos sa ili bez naknade ili kao ulog. Dakle ukoliko se u sklopu imovine koja se prenosi nalazi oprema, svaka pojedninačna mašina se smatra prometom i podleže oporezivanju. Pri prenosu dela ili […]

Detaljnije...