Tag Archive

Tag Archives for " PDV na uvoz opreme za pčelarstvo "

PDV na uvoz opreme za pčelarstvo

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost uvozom se smatra svaki unos dobra na carinsku teritoriju Republike Srbije. Takođe prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost uvoz dobara podleže oporezivanju PDV, osim ako Zakonom ta dobra nisu oslobođena oporezivanja. U skladu sa Zakonom uvoz dobara se oporezuje po opštoj stopi od 20%, što se odnosi […]

Detaljnije...