Tag Archive

Tag Archives for " PDV NA USLUGE OPTIMIZACIVE VEB SAJTA "

USLUGA OPTIMIZACIJE VEB SAJTA

MESTO PROMETA USLUGA PODRŠKE – OPTIMIZACIJE VEB SAJTA KOJE STRANO LICE VRŠI OBVEZNIKU PDV Kada strano pravno lice, tj. lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište, ni stalnu poslovnu jedinicu, vrši obvezniku PDV na teritoriji Republike Srbije promet usluge podrške – optimizacije veb sajta, što u konkretnom slučaju podrazumeva prilagođavanje veb sajta i njegovog […]

Detaljnije...