• Home
  • Blog
  • PDV na usluge oglašavanja kada primalac usluge nije obveznik PDV

Tag Archive

Tag Archives for " PDV na usluge oglašavanja kada primalac usluge nije obveznik PDV "

PDV na usluge oglašavanja kada primalac usluge nije obveznik PDV

ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA OGLAŠAVANJA KOJE STRANO LICE PRUŽA PRIVREDNOM DRUŠTVU SA SEDIŠTEM U REPUBLICI SRBIJI KOJE NIJE OBVEZNIK PDV Nezavisno od toga što, u konkretnom slučaju, privredno društvo – primalac usluga nije obveznik PDV, to lice (privredno društvo – primalac usluga) je poreski dužnik za promet usluga oglašavanja koji mu vrši strano lice, što […]

Detaljnije...