Tag Archive

Tag Archives for " PDV NA PREVOZ PUTNIKA "

PDV NA USLUGE PREVOZA PUTNIKA IZMEĐU NASELJENIH MESTA KOJA SE NALAZE NA TERITORIJI DVE ILI VIŠE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE IZNOSI 20%

Na promet usluge prevoza putnika između naseljenih mesta koja se nalaze na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave, PDV se obračunava po opštoj stopi PDV od 20%. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-745/2013-04 od 14.7.2015. godine). „Na promet usluge prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, a kojom se smatra usluga obavljanja javnog linijskog prevoza […]

Detaljnije...