Tag Archive

Tag Archives for " PDV NA MANJAK "

NEMA OBAVEZE PDV NA MANJAK KOJI JE NASTAO USLED POPLAVA

Na manjak dobara nastao usled elementarne nepogode – poplave, a koji je utvrđen na osnovu akta nadležnog organa ili organizacije (npr. Komisija Vlade Republike Srbije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda, komisija za procenu štete formirana od strane organa lokalne samouprave, osiguravajuće društvo i dr), ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV. (Mišljenje Ministarstva finansija, […]

Detaljnije...