Tag Archive

Tag Archives for " PDV – NA KVAROVE VOZILA U GARANTNOM ROKU INO PROIZVOĐAČA "

PDV – NA KVAROVE VOZILA U GARANTNOM ROKU INO PROIZVOĐAČA

MESTO PROMETA USLUGA OTKLANJANJA KVARA NA VOZILU U GARANTNOM ROKU KOJU OBVEZNIK PDV – GENERALNI DISTRIBUTER I DAVALAC GARANCIJE ZA ISPRAVNOST VOZILA PRUŽA PROIZVOĐAČU VOZILA SA SEDIŠTEM U INOSTRANSTVU   Kada obveznik PDV – generalni distributer i davalac garancije za ispravnost vozila kupljenih u Republici Srbiji naplaćuje od proizvođača vozila i glavnog garanta sa sedištem […]

Detaljnije...