• Home
  • Blog
  • PDV – MANJAK NASTAO USLED KRAĐE DOBARA U SKLADIŠTU SKLADIŠTARA

Tag Archive

Tag Archives for " PDV – MANJAK NASTAO USLED KRAĐE DOBARA U SKLADIŠTU SKLADIŠTARA "

MANJAK NASTAO USLED KRAĐE DOBARA U SKLADIŠTU SKLADIŠTARA

Na manjak dobara nastao usled krađe dobara u skladištu skladištara, a koji je utvrđen na osnovu akta nadležnog organa ili organizacije (npr. na osnovu zapisnika ili drugog akta Ministarstva unutrašnjih poslova), ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV „Manjak dobara po osnovu čije je nabavke, odnosno proizvodnje obveznik PDV imao pravo na odbitak prethodnog poreza […]

Detaljnije...