Tag Archive

Tag Archives for " PDV IZVEŠTAJI "

PDV IZVEŠTAJI – OD NOVE GODINE NOVE DODATNE EVIDENCIJE SE DOSTAVLJAJU PU

Usvajanjem Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencija o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, od 01.01. 2017. godine, Poreska Uprava će imati detaljnu evidenciju o svakoj vrsti troška i prihoda. Naime, Ministartvo finansija je donelo pomenuti Pravilnik 28. 09. 2016. objavljen je u „Sl. Glasniku RS“ br. 80/2016. od 30. septembra […]

Detaljnije...