Tag Archive

Tag Archives for " OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA U INOSTRANSTVU I OBAVEZE PREMA NBS "

OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA U INOSTRANSTVU I OBAVEZE PREMA NBS

Otvaranje pravnog lica, predstavništva ili ogranka regulisano je Zakonom o devznom poslovanju. Ukoliko rezident Republike Srbije otvara predstavništvo u inostranstvu dužan je da podnosi izveštaje o poslovanju Narodnoj banci Srbije. Otvaranje predstavništva je regulisano zakonom i propisima zemlje u kojoj se otvara. Prilikom otvaranja predstavništva u inostranstvu potrebna je odluka upravnog odbora privrednog društva o […]

Detaljnije...