Tag Archive

Tag Archives for " otpad "

PREGLED I KONTROLA OTPADA

Zakonom o upravljanju otpadom, otpadom se smatra sve što se odbacuje, namerava da se odbaci ili mora da se odbaci. Dakle sav proizvodni škart može da spada u otpad. Zakonom o upravljanju otpadom propisane su obaveze proizvođača otpada: da sačini plan upravljanja otpadom i organizuje njegovo sprovođenje, ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog […]

Detaljnije...

VRSTE I KLASIFIKACIJA OTPADA

Iz Službenog glasnika („Sl. glasnik RS“, br. 29/2010): Otpad je svaka materija ili predmet koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci. Vrste otpada su: – komunalni otpad (otpad iz domaćinstva); – komercijalni otpad; – industrijski otpad. Komunalni otpad je otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili […]

Detaljnije...