• Home
  • Blog
  • Osnovice za obračun poreza i doprinosa za dnevnice za sezonski rad

Tag Archive

Tag Archives for " Osnovice za obračun poreza i doprinosa za dnevnice za sezonski rad "

Osnovice za obračun poreza i doprinosa za dnevnice za sezonski rad

Utvrđivanje osnovice za obračun poreza i doprinosa po osnovu dnevne naknade za rad koji ostvari sezonski radnik   Osnovicu za obračun poreza i doprinosa po osnovu dnevne naknade za rad koju ostvari sezonski radnik, čini iznos u visini tridesetog dela iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa nezavisno od visine dnevne naknade za rad (može da bude […]

Detaljnije...