Tag Archive

Tag Archives for " Olakšice za novozaposlena lica "

Olakšice za novozaposlena lica

NASTAVAK KORIŠĆENJA PRAVA NA OLAKŠICE ZA NOVOZAPOSLENA LICA U SLUČAJU PROMENE PRAVNE FORME PRIVREDNOG DRUŠTVA   U slučaju promene pravne forme privrednog društva smatramo da poslodavac (privredno društvo) ima pravo da nastavi korišćenje olakšica za slučaj zasnivanja radnog odnosa sa novozaposlenim licima, koje je koristio pre promene pravne forme privrednog društva. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. […]

Detaljnije...