• Home
  • Blog
  • Određivanje PDV dužnika za promet usluge iznajmljivanja mobilnog krana

Tag Archive

Tag Archives for " Određivanje PDV dužnika za promet usluge iznajmljivanja mobilnog krana "

Određivanje PDV dužnika za promet usluge iznajmljivanja mobilnog krana

Određivanje PDV dužnika za promet usluge iznajmljivanja mobilnog krana (autodizalice/autokrana) sa rukovaocem Kada je reč o prometu usluga iznajmljivanja mobilnog krana (autodizalice/autokrana) sa rukovaocem, predmetni promet ne smatra se prometom usluga iz oblasti građevinarstva, što znači da je poreski dužnik za taj promet obveznik PDV – pružalac usluga (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-432/2022-04 od 1.12.2022. […]

Detaljnije...