• Home
  • Blog
  • Određivanje datuma za usluge međunarodnog trasporta i špredicije

Tag Archive

Tag Archives for " Određivanje datuma za usluge međunarodnog trasporta i špredicije "

ODREĐIVANJE DATUMA ZA USLUGE MEĐUNARODNOG TRANSPORTA I ŠPEDICIJE

  Vreme prometa usluga Usluga se smatra pruženom danom kada je: 1)      završeno pojedinačno pružanje usluge; 2)      prestao pravni osnov pružanja usluge – u slučaju pružanja vremenski ograničenih ili neograničenih usluga. Nastanak poreske obaveze Poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji: 1)      promet dobara i usluga; 2)      naplata, odnosno plaćanje […]

Detaljnije...