Tag Archive

Tag Archives for " ODOBRAVANJE FINANSIJSKIH ZAJMOVA NEREZIDENTIMA "

ODOBRAVANJE FINANSIJSKIH ZAJMOVA NEREZIDENTIMA

PRIVREDNA DRUŠTVA – REZIDENTI, MOGU DA ODOBRAVAJU FINANSIJSKE ZAJMOVE NEREZIDENTIMA Privredna društva – rezidenti, mogu da odobravaju finansijske zajmove nerezidentima uz dva osnovna uslova. Zаkоnom о dеviznоm pоslоvаnju propisano je da su kreditni poslovi sa inostranstvom krediti koje odobravaju banke i zajmovi između rezidenata i nerezidenata, uz obavezu izveštavanja NBS. Kreditni poslovi sa inostranstvom smatraju […]

Detaljnije...