• Home
  • Blog
  • Odobravanje finansijskih zajmova nerezidentima – fizičkim licima

Tag Archive

Tag Archives for " Odobravanje finansijskih zajmova nerezidentima – fizičkim licima "

Odobravanje finansijskih zajmova nerezidentima – fizičkim licima

Nepostojanje mogućnosti da rezidenti – pravna lica odobravaju finansijske zajmove  i nerezidentima – fizičkim licima Član 2. tačka 21) stav 1. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018 – dalje: Zakon) propisuje je da se kreditnim poslovima sa inostranstvom, smatraju krediti, koje odobrava banka ili strana banka, i […]

Detaljnije...