• Home
  • Blog
  • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU

Tag Archive

Tag Archives for " ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU "

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2016. GODINI

(„Sl. glasnik RS“, br. 105/2015)  Ovom odlukom propisuju se uslovi i način za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2016. godini. Carinske dažbine iz tačke 1. ove odluke smanjuju se, odnosno niže su od stope carine utvrđene u Zakonu o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS“, […]

Detaljnije...