• Home
  • Blog
  • Odluka o načinu raspoređivanja maksimalnog broja detaširanih radnika na poslodavce sa teritorije Republike Srbije

Tag Archive

Tag Archives for " Odluka o načinu raspoređivanja maksimalnog broja detaširanih radnika na poslodavce sa teritorije Republike Srbije "

Odluka o načinu raspoređivanja maksimalnog broja detaširanih radnika na poslodavce sa teritorije Republike Srbije

(„Sl. glasnik RS“, br. 74/2019 i 109/2020) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom utvrđuje se način raspoređivanja utvrđenog maksimalnog broja detaširanih radnika u Saveznu Republiku Nemačku na poslodavce sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: kontingent), u skladu sa Sporazumom između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Savezne Republike Nemačke […]

Detaljnije...