Tag Archive

Tag Archives for " Nepriznavanje u poreskom bilansu rashoda "

Nepriznavanje u poreskom bilansu rashoda

U slučaju kada je obveznik, shodno zaključenom ugovoru o kreditu, dužan da (pored kamate) isplaćuje zajmodavcu i naknadu, nazvanom provizija, za neiskorišćeni (nepovučeni) deo sredstava odobrenog kredita, predmetna naknada ima karakter ugovorne kazne, koja se ne priznaje u poreskom bilansu obveznika (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-781/2022-04 od 19.9.2022. godine)

Detaljnije...