Tag Archive

Tag Archives for " NAPLATA U DEVIZAMA DVA ILI VIŠE REZIDENTA "

MOGUĆNOST NAPLATE U DEVIZAMA, DVA ILI VIŠE REZIDENTA OD INO-PARTNERA

U ugovorima o zajedničkoj proizvodnji ili izvođenju investicionih radova u zemlji ili u inostranstvu sa inopartnerom, moguće je da dva ili više rezindentna pravna lica koja su navedena u ugovorima, svoje usluge naplate u devizama, po ispostavljenim računima ili situacijama, a da ino-partner plaćanje izvrši samo jednom rezidentu. Poslovna banka po nalogu primaoca sredstava i […]

Detaljnije...