Lista organa u državama koji su nadležni za izdavanje potvrda o rezidentnosti Archives - Biljana Trifunović
  • Home
  • Blog
  • Lista organa u državama koji su nadležni za izdavanje potvrda o rezidentnosti

Tag Archive

Tag Archives for " Lista organa u državama koji su nadležni za izdavanje potvrda o rezidentnosti "

Lista organa u državama koji su nadležni za izdavanje potvrda o rezidentnosti

Lista organa koji su u državama sa kojima je u primeni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nadležni za izdavanje potvrda o rezidentnosti   U skladu sa članom 3. (Opšte definicije) UOIDO sa svim državama, izričito su navedeni sledeći originalni nazivi organa koji su u navedenim državama nadležni za davanje tumačenja i primenu ugovora o izbegavanju […]

Detaljnije...