Tag Archive

Tag Archives for " kada se produžava ugovor o radu na određeno vreme "

Nemogućnost korišćenja fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, kada se produžava ugovor o radu na određeno vreme

Nemogućnost primene izuzimanja od uračunavanja u smanjenje broja zaposlenih na zaposlenog koji je zaključio ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine, pa je nakon 15. marta sa poslodavcem zaključio aneks o produženju ugovora o radu Izuzimanje od uračunavanja u smanjenje broja zaposlenih ne primenjuje se na zaposlenog koji je sa privrednim […]

Detaljnije...