Tag Archive

Tag Archives for " IDENTIFIKACIONA OZNAKA "

POTPIS ILI DRUGA IDENTIFIKACIONA OZNAKA ODGOVORNOG LICA KAO OBAVEZAN ELEMENT RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE SASTAVLJENE U VIDU ELEKTRONSKOG ZAPISA

Račun koji je izdat od strane dobavljača (pravno lice iz inostranstva), može se smatrati validnom računovodstvenom ispravom, pod uslovom da se iz tako izdatog računa nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene, odnosno da se radi o verodostojnoj računovodstvenoj ispravi koja je potpuna, istinita, računski tačna i prikazuje poslovnu promenu. Zakonom o računovodstvu […]

Detaljnije...

BLIŽE ODREĐIVANJE POJMA „IDENTIFIKACIONA OZNAKA“ KOJU TREBA DA SADRŽI RAČUNOVODSTVENA ISPRAVA SASTAVLJENA KAO ELEKTRONSKI ZAPIS

Pojam „identifikaciona oznaka“ predstavlja svaku oznaku koja jednoznačno određuje, odnosno upućuje na odgovorno lice, tj. lice koje je ovlašćeno za izdavanje računovodstvene isprave. Dakle, to može biti potpis, faksimil, ime i prezime, elektronski potpis i sl. kao i kombinacija pomenutih oznaka (npr. ime i prezime + potpis) „Odredbama člana 8. stav 1. Zakona o računovodstvu […]

Detaljnije...