Tag Archive

Tag Archives for " GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA "

PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

(„Sl. glasnik RS“, br. 24/2023)   Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način podnošenja i sadržina poreske prijave o godišnjem porezu na dohodak građana koji se obračunava i plaća samooporezivanjem u skladu sa čl. 87-89a Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, […]

Detaljnije...

POREZ NA UKUPAN PRIHOD GRAĐANA ZA 2015. PRIJAVLJUJE SE DO 15. MAJA 2016.

PORESKA PRIJAVA NA OBRASCU PPDG-2R ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2015. GODINU   Poreska prijava za porez na dohodak građana za 2015. godinu podnosi se do 15. maja 2016. godine. Poreska prijava se može  podneti u elektronskom obliku ili u pismenom. Elektronska prijava se podnosti preko Portala Poreske  uprave e-porezi, a poreska prijava […]

Detaljnije...