Tag Archive

Tag Archives for " FONDOVI "

FINANSIRANJE IZ EVROPSKIH FONDOVA – AKTUELNO

  Obnova autoputa na relaciji Veles – Katlanovo (deo koridora 10)              Delatnost: Ostalo  Davalac sredstava: Fondovi Evropske unije  Maksimalan iznos: –  Rok za konkurisanje: 2. decembar 2013.  Web sajt:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome  Kontakt: cfcd@finance.gov.mk  Svrha ove javne nabavke je obnova 23,5 km autoputa između Velesa i Katlanova​​. Kompanija kojoj će se dodeliti ugovor mora osigurati da se […]

Detaljnije...