Tag Archive

Tag Archives for " FISKALNA KASA "

PRAVILNIK O NAČINU PROVERE PRIJAVLJENIH FISKALNIH RAČUNA

(„Sl. glasnik RS“, br. 31/2021)   Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način provere prijavljenih fiskalnih računa iz člana 10. stav 1. Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20 – u daljem tekstu: Zakon). Član 2 Kupci, odnosno primaoci fiskalnih računa mogu da provere da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O NAČINU ČUVANJA I ZAŠTITE PODATAKA U INTERNOJ MEMORIJI ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA

(„Sl. glasnik RS“, br. 31/2021)   Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja iz člana 8. stav 5. Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20 – u daljem tekstu: Zakon). Član 2 U slučaju dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima (u daljem tekstu: fiskalni […]

Detaljnije...

Fiskalna kasa je obavezna prilikom iznajmljivanja vozila fizičkim licima

Privredno društvo koje ostvari promet pružanjem usluge iznajmljivanja i lizinga automobila i lakih motornih vozila fizičkim licima, u okviru delatnosti 77.11 (Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila) u obavezi je da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00645/2018-04od 6.12.2018. godine)  „U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. […]

Detaljnije...

Depozit za fiskalnu kasu

OBEZBEĐIVANJE DEPOZITA ZA POTREBE VRAĆANJA KUSURA NA POČETKU RADNOG DANA I MOGUĆNOST PREMEŠTANJA DELA DNEVNOG PAZARA IZ FISKALNE KASE U TREZOR PRIVREDNOG SUBJEKTA U cilju pravilnog postupanja sa gotovim novcem radi obezbeđivanja depozita za potrebe vraćanja kusura, obveznici mogu doneti odluku o ukupnom iznosu depozita na nivou konkretne prodavnice kojom bi se precizirala visina depozita […]

Detaljnije...

INTERNET PRODAJA ROBE

PRODAJE ROBE PUTEM INTERNETA – EVIDENTIRANJE PROMETA PREKO FISKALNE KASE Kada privredni subjekat, koji pored svoje osnovne delatnosti koja nije izuzeta, odnosno oslobođena od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, vrši prodaju dobara posredstvom interneta u okviru delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), pri čemu se isporuka dobara vrši putem Pošte, Post […]

Detaljnije...

PRODAJA NAPITAKA I GRICKALICA IZ AUTOMATA

Promet ostvaren prodajom napitaka iz mašine/automata, pri čemu se naplata vrši ubacivanjem novca u mašinu/automat nije moguće evidentirati preko fiskalne kase, imajući u vidu da je promet dobra, kao i naplata, sprovedena putem mašine/automata za prodaju napitaka. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00076/2017-04od 12.6.2018. godine) „U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona […]

Detaljnije...

Rok čuvanja kontrolne trake

  OBAVEZNI ROK ČUVANJA KONTROLNE TRAKE FISKALNE KASE SVIH OBVEZNIKA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE     Svi obveznici evidentiranja prometa preko fiskalne kase, bez obzira na pravnu formu privrednog subjekta (društvo sa ograničenom odgovornošću, preduzetnik ili neki drugi oblik organizovanja privrednog subjekta), dužni su da kontrolnu traku čuvaju najmanje tri godine, pri čemu rok […]

Detaljnije...