Tag Archive

Tag Archives for " AKCIZE "

Nema akcize na na niskoalkoholna vino

Nepostojanje obaveze oporezivanja akcizom na niskoalkoholna pića proizvoda koji se smatra vinom Ukoliko se predmetni proizvod smatra vinom u skladu sa propisima kojima se uređuje proizvodnja vina, takav proizvod – vino, nije akcizni proizvod i ne oporezuje se akcizom propisanom za niskoalkoholna pića (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00820/2022-04 od 14.9.2022. godine)

Detaljnije...

Zakon o akcizama

(„Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – usklađeni din. izn., 43/2012 – odluka, 76/2012 – odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 4/2015 – usklađeni […]

Detaljnije...

Pravo na refakciju akcize na derivate nafte

POSTOJANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE KOJI SE KORISTE U TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ STVARI U DOMAĆEM SAOBRAĆAJU, U SLUČAJU KADA SE JAVNI PREVOZ OBAVLJA LAKIM TERETNIM VOZILIMA DO 3500 KG   Privredno društvo koje obavlja domaći javni prevoz stvari u drumskom saobraćaju lakim teretnim vozilima do 3500 kg, na osnovu Privremenog […]

Detaljnije...

Akcize na derivate nafte – refakcija

AKCIZE NA DERIVATE NAFTE – EVRO DIZEL, KOJI SE KORISTI ZA ZAGREVANJE POSLOVNOG PROSTORA, KADA INDIREKTNI BUDŽETSKI KORISNIK NE POSEDUJE ODLUKU O USTUPANJU KOJOM JE ODOBRENO KORIŠĆENJE PREDMETNOG POSLOVNOG PROSTORA   Indirektni budžetski korisnik, krajnji korisnik derivata nafte, može da ostvari refakciju plaćene akcize na derivate nafte – evro dizel, gasna ulja, koje koristi za […]

Detaljnije...