Tag Archive

Tag Archives for " AKCIZE "

Pravo na refakciju akcize na derivate nafte

POSTOJANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE KOJI SE KORISTE U TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ STVARI U DOMAĆEM SAOBRAĆAJU, U SLUČAJU KADA SE JAVNI PREVOZ OBAVLJA LAKIM TERETNIM VOZILIMA DO 3500 KG   Privredno društvo koje obavlja domaći javni prevoz stvari u drumskom saobraćaju lakim teretnim vozilima do 3500 kg, na osnovu Privremenog […]

Detaljnije...

Akcize na derivate nafte – refakcija

AKCIZE NA DERIVATE NAFTE – EVRO DIZEL, KOJI SE KORISTI ZA ZAGREVANJE POSLOVNOG PROSTORA, KADA INDIREKTNI BUDŽETSKI KORISNIK NE POSEDUJE ODLUKU O USTUPANJU KOJOM JE ODOBRENO KORIŠĆENJE PREDMETNOG POSLOVNOG PROSTORA   Indirektni budžetski korisnik, krajnji korisnik derivata nafte, može da ostvari refakciju plaćene akcize na derivate nafte – evro dizel, gasna ulja, koje koristi za […]

Detaljnije...