Izvoz robe iz Srbije u Veliku Britaniju po starom

Prestankom članstva Velike Britanije u EU, izazvao je brojne spoljnotrgovinske poremećaje u velikom broju zemalja. Između ostalog, samo u prva dva meseca ove godine izvoz robe  iz Srbije u Veliku Britaniju opao je za 20% u odnosu na isti period 2020. godine.

Da bi se zaustavio negativan spoljnotrgovinski trend, posebno što je privreda Velike Britanije u 2020. godini zabeležila najveći pad BDP od 9,9 posto u 2020. godini zbog negativnog uticaja pandemije koronavirusa, a reč je o najvećem padu ekonomije te zemlje u posljednjih 300 godina. Ovo je najdrastičniji pad od 1709. godine.  Prvi privremeni bilateralni trgovinski ugovor ove dve zemlje potpisale su još davne 1879. godine.

Vlada Velike Britanije i Srbije učinili su sve, da se spoljnotrgovinska razmena između ovih zemalja, unapredi, drugim rečima vrati na nivo ali i uslove poslovanja kao kada je ngleska bila ravnopravna članica EU.

 

Iz tog razloga, 16. aprila 2021. potpisan je Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i Republike Srbije.

Primena ovog vanog sporazuma počinje 20. maja 2021. godine, kako je najavljeno iz Uprave Carine Sebije.

 

Uslov z aprimenu novog Sporazuma je  donošenje nove Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu.

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu, biće prvi propis u Srbiji sa jasno prikazanim preferencijalnim stopama i kvotama za uvoz robe poreklom iz Ujedinjenog kraljevstva.

Privrednike posebno zanima da li će biti značajnijih izmena kada se radi o utvrđivanju porekla robe. Kako je najavljeno, uslovi za utvrđivanje preferencijalnog porekla, biće kao i do sada, odnosno kako je definisano ugovorom o bescarinskom prometu sa zemljama EU, CEFTA i EFTA.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović