2

Paritet isporuke Incoterms 2020

Paritet isporuke robe definisan je INCOTERMS pravilima, ona određujuju ko plaća transport robe od prodavca do kupca i osiguranje robe na putu.

Ovim terminima definiše se momenat gde i kada rizik isporuke robe  prelazi sa prodavca na kupca.

Incotrems 2020 minialno se razlikuje od prethodnog 2010. I dalje ima 11 pravila, uveden je novi termin DPU ukinut je DAT. Sva ostala  pravila su ostala ista.

Veoma bitna stavka ugovora je paritet isporuke robe,  na koji se često u momentu pregovaranja zaboravi.

 

Paritet isporuke robe je bitan jer on određuje ko plaća transport od prodavca do Carinske ispostave u Srbiji,   ili u izvozu.

 

Inače cena transporta je stavka koja se dodaje nabavnoj vrednosti robe i predstavlja osnovicu za obračun carine i PDV prilikom uvoza

 

PARITET ISPORUKE Incoterms  2020

INCOTERMS je skraćenica za Medjunarodna trgovačka pravila čija je osnovna funkcija definisanje obaveza izmedju kupaca i prodavaca u Medjunarodnoj trgovini.

Svaka od INCOTERMS skraćenica (FOB,CIF,CPT) označava odredjen položaj robe u prometu,odnosno ugovorene uslove isporuke.

 

 

a) Pravila za svaki vid ili vidove prevoza:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.