• Home
  • Blog
  • Događaji

Održan je seminar u organizaciji PKS i PKB “MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA, CESIJA I ASIGNACIJA U SPOLJNOJ TRGOVINI“ dana 16. 11. 2017.

U organizaciji Privredne komore Srbije, održan je seminar u PKB  “MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA, CESIJA I ASIGNACIJA U SPOLJNOJ TRGOVINI“ dana 16. 11. 2017.

Seminar je održala gospođa dipl. ecc Biljana Trifunović.  Izuzetno složena i ozbiljna tema na kojoj su uzeli učešće eksperti  iz gotovo cele Srbije. Pomenućemo prisutne: PK Beograda imala je čast sa predavačem, da podeli znanje i iskustvo sa stručnjacima iz kompanija kao što su: NIS AD Novi Sad, Srbija Kargo, Beograd, MONT-R d.o.o.,  LINDER d.o.o.,  JEANCI SRBIJA d.o.o.,  ETEX BUILDING PERFORMANCE d.o.o., PAMTEX.,  PARTIZANTECH …..


Teme na seminaru su bile sledeće:
• Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu – vrste i postupak sprovođenja;
• Uslovi za prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama;
• Asignacija
• Izvršavanje obaveza cesijom;
• Faktoring poslovi
• Sličnosti izmeđufaktoring poslova i preuzimanja duga;
• Prenos potraživanja i preuzimanje dugovanja između nerezidenata
• Učesnici u poslu po osnovu kojeg rezidenti vrše naplatu, odnosno plaćanje trećem licu – nerezidentu;
• Naplaćivanje i plaćanje po poslovima na osnovu kojih rezidenti vrše naplatu, odnosno plaćanje trećem licu – nerezidentu.

Biljana Trifunović je suvlasnica i direktorka firme „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“, predavač na brojnim seminarima u PKS – Privrednoj komori Beograda, Novog Sada, Požarevca, Čačka, sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, (www.biljanatrifunovic.ifa.com).
Svaki polaznik je dobio pored skripti sa predavanja, CD sa obrascima i svom potrebnom literaturom koja je aktuelna i primenjljiva u procesu rada.

 

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović