• Home
  • Blog
  • Propisi

DEVIZNO PLAĆANJE OD STRANE NEREZIDENTA PREKO BANKE U INOSTRANSTVU ZA ROBU KOJA OSTAJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Prema Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju i Zakonu o deviznom poslovanju, spoljnotrgovinski promet robe definisan je kao promet između domaćih i stranih lica koji se obavlja na osnovu ugovora zaključenih u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim ugovorima, a takođe plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim poslovima između rezidenata i nerezidenata vrši slobodno, u skladu sa zakonom i obuhvataju, bez ograničenja i plaćanja po osnovu spoljnotrgovinskih poslova i po drugim tekućim poslovima sa inostranstvom u smislu zakona koji uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje.

Prilikom kupoprodaje robe koji se vrši između domaćeg i stranog lica, koja prema članu 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju predstavlja spoljnotgovinski promet robe, a roba ne prelazi granicu Republike Srbije, rezident može da stranom licu fakturiše robu u devizama i ostvari devizni priliv. Naplata iz inostranstva vrši se preko banke, uz korišćenje šifre priliva 712, s obzirom da je reč o spoljnotrgovinskom prometu robe koja se nalazi u Republici Srbiji i ne prelazi carinsku liniju.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović