Devizno poslovanje preduzetnika

prihodi-nerezidentnih-fizickih-licaPrema Zakonu o spolnotrgovinskom poslovanju preduzetnici imaju ista prava kao i pravna lica. Preduzetnici, kao i pravna i fizička lica, mogu vršiti direktna ulaganja u inostranstvu i obavljati investicione radove.  Kod deviznog poslovanja, na koje se odnosi Zakon o deviznom poslovanju, postoji razlika između preduzetnika i pravnih lica. Kod deviznog poslovanja se razlikuju tekući i kapitalni poslovi.
Preduzetnici kao i pravna lica mogu obavljati tekuće poslovanje sa nerezidentima u devizama. Mogu vršiti uvoz i izvoz robe, ukoliko se naplata potraživanja ne izvrši u roku od godinu dana to potraživanje predstavlja kreditni odnos koji mora da se prijavi kod Narodne banke Srbije. Takođe preduzetnici mogu da vrše prebijanje dugovanja i potraživanja sa nerezidentima, mogu da vrše plaćanja, naplaćivanje dugovanja koja su nastala na osnovu poslovanja sa nerezidentima. Kao i za pravna lica i za preduzetnike važi zabrana izvršenja naplate, plaćanja ili izdavanja naloga za plaćanje, odnosno izvršenja prenosa nerezidentu na osnovu ugovora u kojem nije navedena stvarna cena ili na osnovu neistinite isprave.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović