POTVRDA O USAGLAŠENOSTI ZA UVOZ RADIO OPREME I TELEKOMUNIKACIONE TERMINALNE OPREME MOŽE DA SE PRENOSI

telekomunikacijePotvrdu o usaglašenosti izdatu na zahtev jednog privrednog subjekta (nosioca Potvrde) može prilikom uvoza i kasnije u prometu da koristi drugi privredni subjekat, pri čemu bi taj drugi privredni subjekat trebalo da ima i pisano ovlašćenje za njeno korišćenje, odnosno upotrebu izdatu od strane nosioca Potvrde. (Objašnjenje Uprave carina, br. 148-11-483-25-7/4/2015 od 6.11.2015. godine).
Tačkom 8. Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Sl. glasnik RS“, br. 32/2015 – dalje: Odluka) propisano je da je za uvoz robe navedene u Prilogu 6 potrebno obezbediti ispravu o usaglašenosti (Potvrdu o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti) koju izdaje Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (dalje: RATEL) ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Sl. glasnik RS“, br. 44/2010, 60/2013 – odluka US i 62/2014) i Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Sl. glasnik RS“, br. 11/2012).
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je dopisom br. 011-00-587/2015-07 od 30.10.2015. godine obavestilo Upravu carina o dokumentima koje je neophodno priložiti prilikom uvoza robe iz Priloga 6 – radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme (dalje: RiTT oprema), pri čemu Tehnička dozvola – Sertifikat (koju je RATEL izdavao pre početka primene Pravilnika o RiTT) gore pomenutim dopisom nije naveden kao dokument koji se prilaže prilikom uvoza RiTT opreme.
Na osnovu napred navedenog dopisa ministarstva nadležnog za poslove telekomunikacija, pri uvozu RiTT opreme neophodno je priložiti jedan od dole navedenih dokumenata:
1. Potvrda o usaglašenosti, u skladu sa članom 18. Pravilnika o RiTT, koju izdaje RATEL ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti RiTT opreme,
2. Izvod iz evidencije o izdatim Potvrdama o usaglašenosti, u skladu sa članom 18. Pravilnika o RiTT, koju izdaje RATEL ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti RiTT opreme,
3. Mišljenje da nije potrebno pribavljanje Potvrde o usaglašenosti, koje izdaje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija na osnovu člana 80. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014),

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović