UNOŠENJE I IZNOŠENJE EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA IZ ZEMLJE, ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA

prenos novcaUnošenje efektivnog stranog novca

Propisano je da rezidenti – fizička lica slobodno unose u Republiku efektivni strani novac, ali su dužni da nadležnom carinskom organu, pri ulasku u Republiku, prijave iznos efektivnog stranog novca koji prelazi iznos utvrđen zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca, tačkom 9 Odluke o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva („Sl. glasnik RS“, br. 67/2006, 52/2008 i 18/2009 – dalje: Odluka), koju je donela Narodna banka Srbije.

Takođe, članom 67. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisano da je svako fizičko lice koje prelazi državnu granicu i pri tom prenosi fizički prenosiva sredstva plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti, dužno da to prijavi nadležnom carinskom organu. Prijava se vrši na Obrascu PPS, koji je propisan Pravilnikom.

Prilog: Obrazac PPS

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović