CARINSKE POVLASTICE PRILIKOM UVOZA PREDMETA DOMAĆINSTVA PO OSNOVU RADA U INOSTRANSTVU

Svi domaći državljani – članovi posada domaćih brodova i domaći državljani, koji su po ma kom osnovu bili na radu u inostranstvu neprekidno najmanje dve godine, na predmete domaćinstva (osim na motorna vozila) koje uvezu iz inostranstva u roku od jedne godine od dana povratka sa rada u inostranstvu do ukupne vrednosti od 5.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, nezavisno od troškova prevoza, u skladu sa odredbama člana 216. stav 1. tačka 4) Carinskog zakona, kao i člana 5. Uredbe oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina, (Objašnjenje Uprave carina, br. 148-03-030-01-350/2/2015 od 22.7.2015. godine).

Kako bi se koristile carinske povlastice po navedenom osnovu korisnik povlastice uz pismeni zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina carinskom organu podnosi, između ostalog, potvrdu da je na radu u inostranstvu proveo neprekidno najmanje dve godine. Pod neprekidnim radom u inostranstvu podrazumeva se i vreme provedeno na godišnjem odmoru.

Potvrdu u smislu iznetog može izdati diplomatsko ili konzularno predstavništvo naše zemlje u inostranstvu. Potvrdu za članove posade domaćih brodova koji saobraćaju sa inostranstvom izdaje zapovednik broda, odnosno domaće ili drugo lice – vlasnik broda.

Takođe, vreme provedeno na radu u inostranstvu dokazuje se i na drugi odgovarajući način (odgovarajućom ispravom strane službe za socijalno osiguranje ili stranog poslodavca i sl.).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović