• Home
  • Blog
  • Zakoni

ODLUKA O NAČINU PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DEVIZAMA


(„Sl. glasnik RS“, br. 50/2013)

Opšta odredba

1. Ovom odlukom uređuje se način na koji banka, rezident – pravno lice, preduzetnik i ogranak stranog pravnog lica (u daljem tekstu: rezident) mogu dugovanje, odnosno potraživanje po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama da prebiju potraživanjem, odnosno dugovanjem po osnovu tih poslova, ili po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, ili po osnovu direktnih investicija iz člana 11. Zakona o deviznom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon), ili po osnovu ulaganja u nepokretnosti iz člana 12. Zakona.

Predmet prebijanja dugovanja i potraživanja

2. Predmet prebijanja, u smislu ove odluke, jeste postojeće dugovanje i potraživanje po:

1) kreditnom poslu sa inostranstvom u devizama o kome je rezident izvestio Narodnu banku Srbiju, i to po osnovu:

– dospele neplaćene obaveze i dospelog nenaplaćenog potraživanja po glavnici i kamati po kreditu ili zajmu iz člana 2. tačka (21) Zakona koji je rezident, u skladu sa Zakonom, uzeo od nerezidenta ili odobrio nerezidentu posle 28. aprila 2002. godine,

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović