09. aprila 2013. godine, ODRŽAN JE SEMINAR “IZVOZ ROBE I PRIMENA PRAVILA O PREFERENCIJALNOM POREKLU”

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 09.04.2013. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je jednodnevni seminar, na temu: „ IZVOZ ROBE I PRIMENA PRAVILA O PREFERENCIJALNOM POREKLU “.

Seminar je održala dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navednoj temi (www.biljanatrifunovicifa.com). 

 

DSCI0030 DSCI0030

 

 

 

 

 

Cilj treninga je bio detaljno upoznavanje sa postojećim i posebno sa najnovijim Zakonom o spoljnoj trgovini, Carinskim zakonom i Zakonom o deviznom poslovanju. 

Imajući u vidu činjenicu da je naša država potpisala brojne međunarodne ugovore o slobodnoj trgovini, ukidanju carina ili uvođenje carinskih olakšica, priprema poslovne dokumentacije za izvoz je veoma zahtevan posao.

Korišćenjem žive – aktuelne dokumentacije  polaznici su savladali kompletan postupak izrade potrebnih dokumenata za:

– Izvoz robe sa poreklom u EU,

– Izvoz robe sa poreklom u zemlje EFTE, CEFTE, BRK.

– dijagonalna kumulacija porekla i priprema dokumenata za izvoz robe u zemlje potpisnice SAP  i PEM konvencije.

Pored detaljnog upoznavanja sa zakonskom regulativom, podrazumeva se i upoznavanje sa odgovarajućim obrascima i instrukcija o načinima popunjavanja, primene, distribucije i svih veoma bitnih detalja, koji će omogućiti pravilan tok i uspešan završetak ugovorenog izvoznog posla.

DSCI0033

Polaznici su takođe upoznati o značaju ispravne upotrebe Incotermsa i najčešćim greškama u praksi, potrebnoj dokumentaciji za redovan izvoz robe, značaju potpisanih međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini, izvozu robe uz korišćenje preferencijalnih carinskih stopa, potrebnoj dokumentaciji od dobavljača u cilju korišćenja preferencijalnih carinskih stopa, uslovima za otvaranje EUR ili ST-2 obrasca, reeksportnim poslovima i drugim temama od značaja za izvozne kompanije.

 

Trening je bio namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave izvozom roba i usluga ili onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.  

Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: MITECO-KNEŽEVAC, BALTIK JUNIOR, SLOVO, ELMED, PLAVI KAMEN i druge.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović