Tag Archive

Tag Archives for " PRIMENA POSEBNIH DAŽBINA (PRELEVMANA) OD 29.12.2016. GODINE "

PRIMENA POSEBNIH DAŽBINA (PRELEVMANA) OD 29.12.2016. GODINE

Izmenama Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i iznosu posebne dažbine („Sl. glasnik RS“, br. 136/2014, 22/2015, 28/2015, 48/2015, 57/2015, 113/2015 i 60/2016 – dalje: Odluka), koje je Vlada usvojila na sednici održanoj 29.12.2016. godine, a koje su objavljene u „Sl. glasniku RS“, broj 108/2016 od […]

Detaljnije...