Tag Archive

Tag Archives for " PRIMENA POSEBNIH DAŽBINA (PRELEVMANA) OD 1.1.2017. GODINE "

PRIMENA POSEBNIH DAŽBINA (PRELEVMANA) OD 1.1.2017. GODINE

Odlukom o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i iznosu posebne dažbine (dalje: Odluka), koju je Vlada usvojila na sednici održanoj 29.12.2016. godine, a koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 108/2016 od 29.12.2016. godine, propisani su poljoprivredni i prehrambeni proizvodi na koje se naplaćuje posebna dažbina […]

Detaljnije...