• Home
  • Blog
  • Poreski tretman primanja fizičkih lica ostvarenih angažovanjem u OUN

Tag Archive

Tag Archives for " Poreski tretman primanja fizičkih lica ostvarenih angažovanjem u OUN "

Poreski tretman primanja fizičkih lica ostvarenih angažovanjem u OUN

Poreski tretman primanja koja fizička lica – državljan ili rezidenti Republike Srbije ostvare po osnovu radnog angažovanja u Organizaciji Ujedinjenh Nacija i njenim specijalizovanim agencijama Prihodi koji nemaju karakter zarade, koje fizička lica – državljani ili rezidenti Republike Srbije ostvare u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2022. godine od […]

Detaljnije...