Archive

Category Archives for "Izbegavanje dvostrukog oporezivanja"

Poreski tretman prihoda fizičkog lica nerezidenta koji ostvaruje u Republici Srbiji

Poreski tretman prihoda koje fizičko lice – rezident Sjedinjenih Američkih Država ostvaruje u Republici Srbiji po osnovu radnog angažovanja na poslovima izvršenja ugovora finansiranog iz IPA fondova Evropske unije   Kada fizičko lice – državljanin i rezident Sjedinjenih Američkih Država ostvari prihod po osnovu svog radnog angažovanja kao stručnjak uključen u poslove izvršenja ugovora koji […]

Detaljnije...

Isplata dividende stranom licu

Isplata dividende je posao koji zahteva pre svega pripremne aktivnosti. Nakon isplate postoje zakonske obaveze koje isplatilac treba da uradi, da bi sve bilo po propisima. Privredna društva koja su osnovala  strana lica, bez obzira da li se radi o pravnim ili fizičkim licima, imaju pravo i mogućnost da isplate ostvarenu dobit svom osnivaču. Firmu […]

Detaljnije...

Spoljnotrgovinski poslovi i porez po odbitku

Spoljnotrgovinski poslovi su po jednim zakonima oslobođeni poreza. Međutim, kada se radi  isplati stranim licima veliki broj poslova je oporezovan. Spoljnotrgovinski promet prema Zakonu o spoljnoj trgovini u članu 2. definiše spoljnotrgovinsko poslovanje i to: promet između domaćih i stranih lica koji se obavlja na osnovu ugovora zaključenih u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim […]

Detaljnije...

I 1. Mere za izbegavanje dvostrukog oporezivanja UIDO

Republika Srbija na dan 01. 01. 2020. godine ima potpisane Ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa 68 zemalja. Potpisanim ugovorima definisane su mere koje se primenjuju u cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja. Dve glavne mere koje primenjuju zemlje izvoznice kapitala su: Izuzeće od oporezivanja dohotka i imovine čiji je izvor u inostranstvu i koji su oporezovani […]

Detaljnije...

I Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja

Izbegavanje međunarodnog oporezivanja ima za cilj da se oporezuje prihod u zemlji u kojoj je ostvren, a ne da se odliva i preliva porez u druge države. Pod poreskim suverenitetom jedne države podrazumeva se pravo te države da oporezuje sva lica i predmete koji se nalaze na njenoj teritoriji, kao i privredne aktivnosti koje se […]

Detaljnije...