Biljana Trifunović, аутор са Biljana Trifunović - Страница 4 од 82
Biljana Trifunović

Author Archives: Biljana Trifunović

Rok za dostavljanje izveštaja NBS je 10. jul 2020.

Najmanje kašnjenje u  dostavljanju izveštaja NBS od skoro se ozbiljno sankcioniše. Rok za dostavljanje izveštaja NBS je 10. jul 2020. godine. Znači pre svih drugih poslova, treba ispoštovati ovaj zakonski rok. Devizni Inspektorat NBS – više ne toleriše kašnjenje. Činjenica je da propisani izveštaji državi i NBS služe za statistiku i praćenje deviznih priliva i […]

Detaljnije...

Isplata dividende stranom licu

Isplata dividende je posao koji zahteva pre svega pripremne aktivnosti. Nakon isplate postoje zakonske obaveze koje isplatilac treba da uradi, da bi sve bilo po propisima. Privredna društva koja su osnovala  strana lica, bez obzira da li se radi o pravnim ili fizičkim licima, imaju pravo i mogućnost da isplate ostvarenu dobit svom osnivaču. Firmu […]

Detaljnije...

21. aprila 2020. nastavljaju sa radom: trgovina, zelena pijaca, ….

ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 53-3259/2020 davanju saglasnosti za nastavak sa radom poslodavcima u oblasti građevinarstva, određenim oblastima pružanja usluga i trgovine na malo, kao i zelenih pijaca, uz primenu preventivnih mera (“Sl. glasnik RS”, br. 58/2020) Vlada je saglasna da svi poslodavci u oblasti građevinarstva (visokogradnja i niskogradnja), koji su za vreme vanrednog stanja proglašenog […]

Detaljnije...