Results

Search Results for: Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla

Uslovi za prodaju suvih šljiva i proizvodnje obroka spajanjem više vrsta namirnica

Poljoprivredno gazdinstvo koje uzgaja, suši i prodaje suve šljive, mora da se upiše u Centralni registar objekata kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, području za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane („Sl. glasnik RS“, br. 13/2020), bliže propisuje […]

Detaljnije...

Zakon o bezbednosti hrane

(„Sl. glasnik RS“, br. 41/2009 i 17/2019) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim zakonom uređuju se opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje, sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, hitne mere i upravljanje kriznim situacijama, higijena i kvalitet hrane i hrane […]

Detaljnije...