Da li se bankarska garancija za dobro izvršenje posla prema ino kupcu registruje kod NBS?

Garancija za dobro izvršenje posla, ili garancija za otklanjanje nedostataka na robi u garantnom roku je sastavni deo ugovora. Odnosno, strani investitori insistiraju na bankarskoj garanciji.

Garancija za dobro izvšenje posla neophodna je posebno kada se radi o investicionim poslovina u inostranstvu, mada i u domaći investitori obavezno od izvođača radova zahtevaju bankarasku garanciju za opremu koja je u garantnom roku ili investicione radove.

Samo po sebi nameće se pitanje, da li privrednici (preduzeća ili preduzetnici) koji su preko svoje poslovne banke otvorili bankarsku garanciju prema stranoj firmi imaju dodatnu obavezu da o toj garanciji-jemstvu dodatno izveste Narodnu banku Srbije.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović