Kontrola pratećih dokumenata nakon registracije kreditnih odnosa

Kontrola prateće dokumentacije nakon registracije kreditnogodnosa na obrascima O-1 i P-1, je redovna procedura NBS.

Dugovanja i potraživanja starija od godinu dana na osnovu člana 4. Zakona o deviznom poslovanju smatraju se komercijalnim kreditima i zajmovima. Propisano je da se obaveze i potraživanja po spoljnotrgovinskim poslovima plate ili naplate u roku od godinu dana. U slučaju probijanja propisanog roka privrednici imaju obavezu da registruju kreditni posao kod Narodne banke Srbije – NBS.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović