Da li je moguća naplata potraživanja od drugog nerezidenta – na primer od firme sa Kosova?

Izvoz robe može da se naplati od drugog nerezidenta a ne od onog koji vam duguje.

Zakon o deviznom poslovanju  članom 33. stav 1.  propisano je da rezident može izvršiti naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome duguje, odnosno od koga potražuje, po tekućem ili kapitalnom poslu, pod uslovom da je taj posao dozvoljen ovim zakonom.

Platni promet sa inostranstvom obuhvata plaćanja, naplaćivanja i prenose po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama i dinarima između rezidenata i nerezidenata.

Propisano je da se plaćanja, naplaćivanja i prenosi po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama i u dinarima vrše nalozima platnog prometa sa inostranstvom.

U slučaju kada rezident naplatu vrši od drugog nerezidenta za izvoz robe ili usluga  a ne od onog od koga potražuje po tekućem ili kapitalnom poslu (član 33. Zakona), tačkom 53. Uputstva propisano je da je banka dužna da u nalogu za naplatu (slog – 60), u polje posebne oznake, obavezno upiše „2“, kao i da u tom nalogu navede šifru osnova za osnovnu transakciju – tekući ili kapitalni posao.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović