DRŽANJE NOVCA NA RAČUNIMA U INOSTRANSTVU I MOGUĆI PREKRŠAJI

Zakonom o deviznom poslovanju dozvoljeno je da privredni subjekti (znači privredna društva, preduzetnici, ogranci stranih pravnih lica, i fizička lica) mogu da imaju deponovana sredstva na računima u inostranim bankama, ali pod strogo propisanim uslovima.

Uslovi za držanje novca u inostranim bankama propisani su članom 27. Zakona o deviznom poslovanju.

Detaljnija uputstva definisana su Odlukom  o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu („Sl. glasnik RS“, br. 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014 i 102/2015). Odluku je donela  NBS.

Za početak, ova Odluka i kaznene mere ne odnose se na poslovne banke, jer one mogu bez ikakvog ograničenja i posebnog odobrenja da deponuju novčana sredstva u stranim bankama.

Odlukom su tačno pripisani uslovi pod kojim pobrojana lica: preduzeća, preduzetnici, fizička lica i  ogranci stranih pravnih lica mogu  da otvore račun u nekoj banci u inostranstvu i da deponuju sredstva.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović