• Home
  • Blog
  • Događaji
2

25.06.2015. GODINE, ODRŽAN JE SEMINAR NA TEMU „DEVIZNO POSLOVANJE, DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE, I PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO NOVIM PROPISIMA“

U cilju ispunjenja obaveze za dostavljanje dokumentacije NBS, krajnji rok je 10. juli 2015. godine, održan je jednodnevni seminar, na temu „DEVIZNO POSLOVANJE, DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE, I PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO NOVIM PROPISIMA“, u organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2.,
Usvojena su nova podzakonska akta koja regulišu materiju prebijanja dugovanja i potraživanja po kreditnim poslovim u devizama sa onostrastvom, kao i po obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima. Njihova primena u praksi detaljno je biti obrađena kroz praktične primere.

Teme na seminaru su bile sledeće:
Novine koje doneo Zakon o deviznom poslovanju koji je usvojen u decembru 2014. godine.
Tekući poslovi;
Kapitalni poslovi;
Direktna ulaganja i investicioni radovi;
Dokumenta za pravdanje Deviznom inspektoratu:
DI-1, DI-2, GRU, RN, OBRASCI, Popunjavanje – primer
Rokovi i način evidentiranja kreditnih poslova kod Narodne banke, za spoljnotrgovinske poslove koji su započeti pre godinu dana i nisu uplaćeni ili naplaćeni u zakonskom roku;
Dostavljanje i popunjavanje P1 i O1 obrasca.
Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu – vrste i postupak sprovođenja:
Primer ugovora – Izjave za prebijanje;
Kreditni poslovi sa inostranstvom;
Registracija kreditnog posla kod NBS;
Uslovi za prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama;
Koje robe i poslovi podležu porezu po odbitku.

DSCI0612  DSCI0617DSCI0629DSCI0621
Seminar je održala dipl. ekonomista Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“, predavač na brojnim seminarima u Privrednoj komori Novog Sada, Beograda, Čačka, sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navedenoj temi (www.biljanatrifunovic.ifa.com).
Svaki polaznik je dobio pored skripti sa predavanja, CD sa obrascima i svom potrebnom literaturom koja je aktuelna i primenjljiva u procesu rada.
Trening je bio namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave izvozom roba i usluga, ili onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.
Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: M.C.D. doo, Beograd, POLJOPARTNER doo, Novi Sad, OLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE, Beograd, ROTOGRAFIKA doo, Subotica, EX-ING doo, Beograd.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed